Vlasové studio

Grafický návrh webu, technická realizace webu, logo a základní vizuální identita.

Video ukázka webu

Přehrát video o Vlasové studio Gita Ledská - portfolio, náhled
Webové stránky pro Vlasové studio

Mikro web pro moderní kadeřnictví

Jednoduchý, avšak efektivní web, pomocí kterého se zákazníci snadno a online objednají ke svému kadeřníkovi na vyhovující termín.

Pop-up okno

Vyskakující okno, které návštěvníka upozorňuje, že se nachází na DEMO webu, lze také využít jako upozornění na slevové akce, novinky či pro odběr newsletteru.

Upozorňující pop-up okno
Návrh jednotného vizuálního stylu - Vlasové studio Gita Ledská

Ucelený vizuální styl

Celý projekt je oděn do stejného kabátu. Barvy, fonty a další vizuální prvky slouží k propojení moderní elegance s kadeřnickým odvětvím.

Prohlédněte si další projekty.

Přestaňte snít a přiveďte své představy k životu.